Услуги

Като професионална международна преводаческа компания, ние предлагаме широка гама от езикови услуги.

Вече почти 25 години ние от “Контент Транслейшънс“ предлагаме професионални преводи от различни сфери на бизнеса на местния и чуждестранния пазар.
Имате нужда от професионални преводачески услуги, които да Ви помогнат да общувате с по-широка аудитория? Ако отговорът на този въпрос е да, значи сте
Преводаческа агенция „КОНТЕНТ ТРАНСЛЕЙШЪНС“ е оторизирана да извършва официални преводи на документи, предназначени за чужди държави,
Превеждането и локализирането на Вашето съдържание е първата стъпка към интернационализирането на Вашите продукти и услуги,
Многоезичната DTP обработка заема важно място в цялостния процес на превода. Контент Транслейшънс предоставя професионална DTP услуга, която
Транскреацията означава „креативен превод“ (translation+creation), при който се адаптира дадено послание от един език на друг език
Езиковата локализация е процесът на адаптиране на превода на продукт към конкретна страна или регион. Това е втората фаза на по-голям процес
Превод – редактиране – коректура (TEP = Translation – Editing – Proofreading) са основните етапи от процеса на превод. Тези три последователни стъпки
Контент Трайнслейшънс предлага набор от изключителни услуги за превод на текстово съдържание, включително корекция, редактиране,