Кариери

Стани част от нашия екип

В нашата работа се нуждаем непрекъснато от добри професионалисти – преводачи, редактори, коректори, специалисти предпечат и печат или специалисти, които биха могли да бъдат консултанти в дадена професионална област.

Ако ви интересува възможността да бъдете наш сътрудник на свободна практика, изпратете своето CV и кандидатствайте на имейл:

Имейл

careers@content-translations.com

about-sect2.jpg