ТРАНСКРЕАЦИЯ

Транскреацията означава „креативен превод“ (translation+creation), при който се адаптира дадено послание от един език на друг език или за друга култура, не непременно буквално, като се запазват неговите цел, стил и тон. Това е превод на изключително високопрофесионално ниво.
Транскреацията намира приложение обикновено при превода на маркетингови текстове, уеб страници, рекламни текстове и др., поради което е известен още и като „маркетингов превод“.
Това не е нито обикновен превод, нито локализация на текст.
Макар и сходни, между транскреацията и локализацията не може да се постави знак за равенство. И двата процеса са разновидност на превода и адаптират даден текст към опеделена местна култура, но резултатът в крайна сметка е различен.
Докато локализацията е насочена повече към техническата страна на адаптацията, транскреацията се фокусира върху нейната смислова, креативна и интуитивна страна.
Специалистите по транскреация да умеят да уловят и пресъздадат в посланието на целевия език същата емоционална нагласа и степен на убедителност, както в оригинала, отчитайки местните традиции и културни особености на целевата аудитория.
Ние от КОНТЕНТ ТРАНСЛЕЙШЪНС притежаваме необходимите ресурси да сформираме професионални глобални екипи за преводи в областта на рекламата, маркетинга и връзки с обществеността по проекти, изискващи високо ниво на изпълнение в необходимите Ви срокове. Нашите ръководители на проекти притежават капацитета и организационните уменията за планирането и контрола на изпълнението и качеството на проектите.

Имате нужда от превод или друга езикова услуга – тогава сте на точното място!

КОНТЕНТ ТРАНСЛЕЙШЪНС е вашият надежден партньор. Свържете се с нас още днес! Доверете ни се! Поискайте оферта!