РЕДАКЦИЯ НА МАШИНЕН ПРЕВОД

Преводът е творчество | Редакцията на машинен превод е усъвършенстване

Последващото редактиране на машинно генериран превод Ви спестява време и разходи.

Превеждането и локализирането на Вашето съдържание е първата стъпка към интернационализирането на Вашите продукти и услуги, за да се позиционирате като лидери на съответните пазари в световен мащаб. Това обаче е процес, който може да се окаже трудоемък и скъп, ако се желаете да постигнете оптимално качество. Използването на системи за машинен превод може да бъде бързо решение. Те могат да предоставят превод на хиляди думи незабавно, практически без каквито и да било разходи. Но в повечето случаи без човешка намеса езиковите резултати са в най-добрия случай съмнителни. Последващото редактиране е това, което запълва празнината. И това работи перфектно.

Какво означава редакция на машинен превод (Post-Editing)?

Post-Editing е коригиране на машинно преведено съдържание от преводачи. Преминаването от превод към последваща редакция Ви дава най-доброто от двете – възползвате се едновременно от скоростта и икономията на средства, които предлага машинният превод (МТ), като същевременно постигате качество на човешкия превод

Какви са ползите?

  • увеличаване на производителността
  • съкращаване на времето за обработка
  • намаляване на разходите

Как се осъществява този процес?
Резултатите от машинния превод (МП) предоставят на нашите квалифицирани лингвисти “суров материал”, върху който да работят. На този етап степента на съответствие на изходния текст зависи от нивото на стандартизация, езиковата комбинация и използването на наличните терминологични памети (ТП) за съответното обучение на системата. Качеството на машинно генерирания превод зависи и от структурата и качеството на изходния текст, поради което често се налага неговото предварително редактиране.
Последващата редакция на машинно генериран превод може да се прилага на две различни нива – „леко“ последващо редактиране на машинен превод (light post-editing) или „пълно“ последващо редактирате на машинен превод (full post-editing).
Можете да изберете услугата, която ви подхожда най-добре, въз основа на вашите нужди и предпочитания. „Лекото“ последващо редактиране (light post-editing) обхваща основните граматически и смислови грешки, като не се обръща внимание на цялостния стил или изказ. Тя осигурява фактически точни текстове с висока скорост, като прави само съществени корекции.
„Пълното“ последващо редактиране (full post-editing)  дава висококачествени резултати, равни на човешкия превод и сравними с услугата TEP (превод – редакция – коректура) при малко повече разход на време. Полученото текстово съдържание е ясно, фразата е изчистена и естествено звучаща и съответства напълно на стила и характера на оригинала, като се гарантира еднородност в терминологията.
Защо да изберете нас?

  • Висококачествени преводи и бърза доставка
  • Конкурентни и разумни цени
  • Дейност с международно присъствие
  • Услуги 24/7
  • Опит в различни професионални сфери при съобразяване с културните нюанси
  • Ефективна и надеждна комуникация
  • Прозрачност и конфиденциалност

Имате нужда от превод или друга езикова услуга – тогава сте на точното място!
КОНТЕНТ ТРАНСЛЕЙШЪНС е вашият надежден партньор.

Свържете се с нас още днес! Доверете ни се! Поискайте оферта!