ЗАВЕРКА И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Преводаческа агенция „КОНТЕНТ ТРАНСЛЕЙШЪНС“ е оторизирана да извършва официални преводи на документи, предназначени за чужди държави, въз основа на договор с Консулския отдел към Министерството на Външните работи на Република България.
Документи, издадени в Р. България, предназначени за чужбина:
Легализацията на даден документ зависи от неговия вид, от институцията, която го издава и страната, за която е предназначен.
Това и свързано с допълнителни заверки на документа от съответни институции, удостоверяващи автентичността на самия документ.
Заверка на преводи на българските документи, предназначени да произведат действие на територията на чужда държава, се извършва от Консулския отдел към Министерството на Външните работи на Република България.
Можете да проверите дали преводачът, извършил вашия превод, притежава потвърждение тук. (https://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp)
Документи, издадени от чужбина, предназначени за представяне в Р. България
Съгласно Чл. 21а. (1) от ПРАВИЛНИКА за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 01.03.2018 г. насам заверката на подписа на преводач на документи от чужбина се извършва от български нотариуси по места.
Ние от „КОНТЕНТ ТРАЙНСЛЕЙШЪНС“ работим с професионални преводачи с доказуема езикова квалификация.
Предлагаме официален превод на следните документи:

  • актове по гражданско състояние;
  • пълномощни
  • декларации от всякакъв вид
  • документи, издадени от съдебни органи (съдебни решения, свидетелства за съдимост и др.)
  • медицински удостоверения
  • дипломи за средно и висше образование, документи, издадени от образователни институции;
  • договори и споразумения между юридически и физически лица;
  • данъчни декларации;
  • всякаква документация, издадена от официални органи.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС. 

Свържете се с нашия професионален екип и ние с удоволствие ще Ви предоставим необходимата информация за Вашите документи. Очакваме Ви!
Свържете се с нас още днес! Доверете ни се! Поискайте оферта!