УСТНИ ПРЕВОДИ

Имате нужда от професионални преводачески услуги, които да Ви помогнат да общувате с по-широка аудитория? Ако отговорът на този въпрос е да, значи сте на правилното място! Без значение за какво имате нужда от преводач, нашият екип от професионалисти ще Ви помогнат да общувате с всеки и навсякъде.

КАКВО ВКЛЮЧВАТ НАШИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА УСТНИТЕ ПРЕВОДИ?

Съществуват различни режими на конферентен превод, които предлагаме, които Ви помагат да преодолеете езиковите бариери и да комуникирате свободно.
Нашите преводачи се отличават с висок професионализъм и опит. Ние си сътрудничим с най-добрите. Можете да ни се доверите. При Контент Трайнслейшънс Вие сте в добри ръце.

Симултанен превод
Имате нужда от преводач за събитие – тогава се нуждате от симултанен превод, който се извършва едновременно с изказването и изисква специално оборудване (кабинки, микрофони, слушалки). Преводачите работят в екип от поне двама поради високата степен на концентрация, необходима за качествен превод.
Симултанният превод е една от най-предизвикателните и основни форми на превод на живо в света.
Целта на симултанния превод, независимо дали става дума за личен разговор, среща на борда или изказване, е да се сведе до минимум времето за превод и да се ангажира аудиторията.
Консекутивен превод
Имате бизнес среща, семинар, придружаване, сделка пред нотариус, осъществяване на контакти и др. подобни мероприятия – това което търсите е консекутивен превод. Преводачът превежда казаното с изчакване. Преводът се осъществява от един или повече преводачи.

Подобно на симултанния превод, консекутивният превод изисква специализирани лингвистични умения в реално време и способност за превод на реч или текст с автентичен изказ и изключителна точност.
Консекутивният превод обаче изисква преводачът да транспонира големи части от речта, след като говорещият направи пауза. Това изисква умения, увереност, старание и истинско владеене на местния език.
Превод „на ухо“ (Chuchotage)
Преводът „на ухо“ е форма на устен превод, при който преводачът е седнал или стои при малка група от целева аудитория и им превежда шепнейки директно по време на изказването.
Превод в съдебна зала
Когато става въпрос за съдебни въпроси, всичко е от съществено значение. В съдебната зала няма компромиси и една малка грешка може да се окаже катастрофална.
По време на заседание в съдебната зала всеки трябва да има достъп до информация, която да е ясна, точна и разбираема.
Нашият екип от преводачи, специализирани в юридическата област може да се похвали с дългогодишен опит в съдебната зала на различни езици.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ КОНТЕНТ ТРАНСЛЕЙШЪНС?
Когато става въпрос за превод, ние сме наясно, че всеки детайл е важен и че няма място за грешки. Това е една от основните причини да поверите преводите си на надеждна компания за преводи. Ние от Контент Транслейшънс Ви предлагаме:

  • Отзивчивост, бърза реакция и кратки и разумни срокове
  • Приятелски екип на разположение практически 24/7
  • Персонализирани работни процеси и задълбочени проверки за точност
  • Мултидисциплинарен опит, придобит в световен мащаб
  • Преводи за всички европейски и основни световни езици

Свържете се с нас още днес! Доверете ни се! Поискайте оферта!