МНОГОЕЗИЧНА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

КАКВО ОЗНАЧАВА МНОГОЕЗИЧНА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА (DTP)?

Многоезичната DTP (Desktop Publishing) обработка е процес, свързан с подготовката на текстове за публикуване, включващ адаптирането на дигитални файлове на различни езици и графична обработка на текстовете. Това включва и преобразуване от неподлежащи на редактиране документи в подлежащ на редактиране формат, което допринася съществено за ускоряване на процеса на превода и качеството на крайния резултат.

Този процес на графична обработка на текстове съчетава уменията на езикови експерти с тези на специалисти по предпечатна обработка (дизайнери), като позволява цялостно запазване на формата и графичната визия на Вашите документи и материали, без значение на какъв език е съдържанието в него. 

Контент Трайслейшънс предлага графична обработка на документи (напр. ръководства, упътвания, каталози или листовки, бланки, брошури, покани и др.) във всякакъв формат на много езици, при запазване на първоначалния формат на документа и възможно най-близко съответствие с оригинала – готови за печат, публикуване или какъвто и да е канал за разпространение, който използвате. 

DTP  ОБРАБОТКА СЛЕД ПРЕВОДА

Когато говорим за DTP обработка, ние имаме предвид преди всичко услугите за оформление на текста след процеса на превод. Ето някои от случаите, когато се изисква DTP обработка:

 • Всеки език има своя собствена специфична структура, така че мястото, необходимо за поместване на текста в даден документ се променя от един на друг език. Оформлението изисква промяна на размера на елементите и разположението им.
 • Обичайните промени в оформлението могат да включват промяна на размера на дадено изображение, преобразуване на формата на Вашия документ във формат, подходящ за последващия процес на превод.
 • Някои шрифтове не поддържат всички символи, използвани на различни езици. Нашите експерти по DTP обработка притежават опита и знанията, за да определят кои шрифтове могат да се използват в зависимост от езика, на който искате да преведете
 • След завършване на DTP обработката на Вашите файлове, ние можем да създадем готови за печат PDF файлове или файлове в желания от Вас краен формат.

Основните приложения (софтуери за оформление на страници) за DTP, които използваме:

 • Adobe CS / CC (InDesign, Illustrator and Photoshop)
 • Adobe InDesign
 • Adobe FrameMaker
 • QuarkXPress
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Word
 • HTML & XML
 • Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint)
 • other formats on request.

Нашият екип от опитни специалисти в областта на многоезичната предпечатка подготовка притежава техническото ноу-хау, за да Ви помогне за постигането на най-добри резултати.

При необходимост, можем да предоставим на клиентите си готови за печат файлове.

Имате нужда от професионални DTP услуги – тогава сте на точното място!

КОНТЕНТ ТРАНСЛЕЙШЪНС е вашият надежден партньор.

Свържете се с нас още днес! Доверете ни се! Поискайте оферта!