ПРЕВОД – РЕДАКЦИЯ – КОРЕКТУРА

Превод – редактиране – коректура (TEP = Translation – Editing – Proofreading) са основните етапи от процеса на превод. Тези три последователни стъпки имат за цел да често гарантират най-добро качество на превода.

Редактиране на превода
Редактиране е фазата, която следва превода. Редакторите проверяват съдържанието на целевия език спрямо оригинала и се уверяват, че посланието от изходния текст е предадено точно и в съответствие с първоначалната идея, включително словоред, яснота, структура, терминология, стил. След тази двуезична проверка те се уверяват, че текстът на преведения текст е ясен и разбираем.
За тази цел редакторите трябва да познават добре целевата аудитория:

  • за кого е предназначен текстът – за професионалисти или лаици
  • какво е нивото на целевата аудитория
  • представителите на целевата аудитория носители ли са на езика
  • къде ще се публикува текстът (напр. в мобилно приложение, вестник, билборд или в слайдове на презентация)

Корекция на превода
Коректорите от своя страна работят само с целевия текст.
Те проверяват превода за правописни, синтактични, граматически, пунктуационни, вкл. и консистентност на използваната терминология.
Тези специалисти също така преглеждат типографските характеристики и оформлението, като стил на заглавието и абзаците.
Правописните и печатните грешки може да изглеждат незначителни и маловажни, но могат да направят негативно впечатление, а дори да повлияят на значението.
Носителите на езика обикновено не допускат идиоматични или синтактични грешки. Но ако коректорите са нови в дадена област, те могат да имат проблеми с конкретна фразеология.
Правилната пунктуация е жизненоважен компонент на успешния преводен проект. Правилата за пунктуация се различават между езиците, така че преводачите могат по невнимание да използват неправилно запетаи, точки или кавички. Коректорите трябва да обърнат специално внимание на малките детайли, като различната дължина на тирето и дефиса (малко тире).
Тези документи дават инструкции за правопис, изписване с главни букви, тирета, цифри, акроними, цитати и много други.

Инструменти за превод
Редакторите и коректорите могат да използват технологии за своята работа. Някои инструменти са направени за използване от широката публика (търсене в Google, онлайн речници или двуезични бази данни) докато други са разработени за професионалисти.
Професионалните инструменти за превод като напр. преводна памет и софтуер за осигуряване на качеството на превода могат да помогнат на преводачите, редакторите и коректорите. Инструментите за осигуряване качеството на превода могат да уловят неконсистентно използвани термини и непреведените пасажи от текста. Те също така могат да открият някои грешки при корекцията, включително проверка на двойни препинателни знаци (скоби и кавички), правилната транскрипция на числа и т.н. Използването на тези инструменти по време на фазата на контрол на качеството може да помогне на лингвистите да уловят грешки при форматирането, които човешкото око може да пропусне. Софтуерът обаче никога не може да замени напълно уменията на професионалните редактори и коректори.
Предлаганата от Контент Транслейшънс TEP услуга е комплексна услуга, която ние сме заложили като основен подход в нашата работа. При всеки обемен проект ние сформираме екип от преводачи и редактори с експертни познания в съответната област, координирани от ръководителя на проекта.
Разбира се тази услуга изисква необходимото техническо време и е свързана с допълнителен разход, но гарантира безкомпромисно качество на крайния продукт.
Какъв е Вашият опит с TEP услуга? Предпочитате ли да се доверите на тази процедура за постигане на висококачествен краен продукт или да се придържате към концепцията за „достатъчно добро“ качество на превода? Какво означава за Вас „висококачествен превод“?.
Ако не желаете компромиси по отношение на качеството при превода на Вашата документация, свържете се с нас.
Ние, с нашия екип от опитни и висококвалифицирани специалисти в областта на превода сме на Ваше разположение.

Свържете се с нас още днес! Доверете ни се! Поискайте оферта!