цена

Цените се определят от броя думи/знаци на стандартна страница (1700 знака, вкл. интервали) в изходния текст, степента на сложност на текста, срока на изпълнение, езиковата комбинация и спецификата. Едва след прецизен анализ на Вашия текст, предмет на превод, ние бихме могли да Ви представим точна ценова оферта.

Разходите за DTP (предпечатна обработка), коректурно изчитане и терминологична и стилова редакция, преводачески памети са предмет на допълнително начисляване и зависят от обема на изискваните допълнителни услуги.


Цени за писмен превод


Цените за предлаганите от нас преводачески услуги зависят от целевия език, спецификата и обемът на документа. Крайната цена може да включва превод, редакция, коректурно изчитане о базово форматиране. За точна оценка на разходите за превод изискваме копие от документа или пълния брой думи/знаци и извадка от документа.


DTP (предпечатна обработка) & графична обработка

Ако Вашият документ съдържа графики, таблици, диаграми и други графични елементи, нашите DTP специалисти могат да използват Вашите изходни електронни файлове, за да създадат окончателна, форматирана и преведена версия на Вашия документ. DTP обработката подлежи на допълнително начисляване на часова база или на обработена страница.


Устен превод

Нашите цени за устни преводи се определят на часова база в зависимост от продължителността на ангажимента, езика, дали става въпрос за консекутивен или симултанен превод и дали ще се изисква специализирано оборудване. За оценка са необходими данни относно датите, часовете, темата, броя на участниците, както и информация за общите условия.


ЛИНК ОБЩИ УСЛОВИЯ

Изпратете ни Вашето запитване и ще получите прецизна оферта!