ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Технически преводи

Ръководства за експлоатация и поддръжка, CAD чертежи, описания на технологични процеси, производствени процедури и документация за управление на качеството, инструкции за крайни потребители, минно дело, минна и подемна техника, лабораторно оборудване и медицинска техника и др.


Фирмена документация

Кореспонденция, годишни финансови отчети, договори, маркетингови материали, застрахователни полици и много др.)


Юридически преводи

Надежден партньор на частни лица, правни кантори, фирми и държавни агенции при превода на правна документация като договори и съдебни документи).


Сертифицирани преводи и легализация на документи

Въз основа на договор с Министерство на Външните работи на България ние сме оторизирани да извършваме официални преводи на документи, предназначени за България и чужбина.


Коректурен прочит /редакция

Ние предлагаме коректурен прочит и редакция като отделна услуга или като опция към превода по даден проект. Съдържанието се проверява от независим лингвист, който нанася корекции за подобряване на стила и гарантиране разбираемостта на самия текст.


DTP обработка - набор на текст – отпечатване

Ние предлагаме 100% комплексна услуга, включваща превод, редакция, набор на вашия текст и доставка във всеки един изискван от Вас формат.


Използвани инструменти и формати:

  • MS Word
  • MS Excel
  • MS PowerPoint
  • Adobe PageMaker
  • Adobe FrameMaker
  • PDF
  • InDesign
  • QuarkXPress
  • ABBY Fine Reader
  • MS Project

Други формати по запитване!


Локализация на уеб сайтове

Най-добрият начин да се свържете с дадена аудитория е да говорите на нейния език. Съдържанието изисква не само превод, но и умението да се преодолеят културните и езикови различия. Ние от КОНТЕНТ ТРАНСЛЕЙШЪНС разполагаме с опита и технологията да Ви помогнем да комуникирате с Вашата глобална аудитория.УСТНИ ПРЕВОДИ

КОНТЕНТ ТРАНСЛЕЙШЪНС Ви предлага високо квалифицирани преводачи за Вашите бизнес срещи, конференции, презентации, туристически групи, частни срещи и т.н. Ние предлагаме устни преводи от всякакъв характер в зависимост от Вашите нужди – консекутивен или симултанен.


Инструменти за компютърно подпомагане на превода (CAT Tools):

Trados, SDLX, Across, Star Transit, MemoQ, инструментът за софтуерна локализация Passolo и други специализирани бизнес приложения.