В нашата работа се нуждаем непрекъснато от добри професионалисти – преводачи, редактори, коректори, специалисти предпечат и печат или специалисти, които биха могли да бъдат консултанти в дадена професионална област. Ако ви интересува възможността да бъдете наш сътрудник на свободна практика, попълнете формата по-долу.

Картинка с Код